Maksuttomat Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit keväällä 2017 -tervetuloa oppimaan

Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit keväällä 2017

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak ja Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestävät keväällä 2017 kolme avointa ja maksutonta digitaalisen nuorisotyön verkkokurssia. Digitaalisen nuorisotyön kurssit järjestetään nyt toista kertaa. Edellisellä toteutuksella mukana oli satoja opiskelijoita. Kurssit ovat osa OKM:n rahoittamaa Distanssi – MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vakiinnuttajana –hanketta 2016-17.
Yhteistyökumppaneina toimivat nuorisotyön kehittämiskeskukset Verke ja Koordinaatti.

Distanssi cMOOCit 2017
Distanssi cMOOCit 2017

Maksuttomat Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit

Kurssien tavoitteena on kehittää nuorisoalalla työskentelevien tai opiskelevien digitaaliseen työotteeseen liittyvää osaamista ja lisätä valmiuksia digitaalisen nuorisotyön tekemiseen. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta tai tietämystä aihepiiristä. Opiskelu on enimmäkseen ryhmämuotoista ja vuorovaikutteista.

Kurssit ovat Massive Open Online Course –tyyppisiä eli cMOOC-kursseja (c =collaborative ).

Keväällä 2017 järjestetään kolme yhden opintopisteen (1 op = n. 27 h oppimista) kurssia, joista ensimmäinen alkaa 16.1.2017. Kurssit kestävät neljä viikkoa, ja työskentely tapahtuu kokonaan verkossa. Opiskelija voi valita 1-3 opintojaksoa.

Digitaalisen nuorisotyön kurssit keväällä 2017:

cMOOC 1: 16.1.-12.2.2017 Digitaalinen nuorisotyö 1: Johdanto

cMOOC 2: 13.3.-9.4.2017 Digitaalinen nuorisotyö 2: Osallisuus ja toimijuus

cMOOC3: 24.4.-21.5.2017 Digitaalinen nuorisotyö 3: Dialogisuus ja kohtaaminen
Ilmoittautuminen ja opiskelu tapahtuvat kurssialueella osoitteessa www.distanssi.fi . Ilmoittautuminen on avattu 5.12. ja päättyy yhtä viikkoa ennen ao. kurssin alkua.

Ensiksi: Rekisteröityminen käyttäjäksi

Voidaksesi osallistua Digitaalisen nuorisotyön perusteet -opintokokonaisuuteen täytyy sinun ensin rekisteröityä kurssialustalle. Sen jälkeen voit ilmoittautua haluamillesi cMOOC-kursseille.

Ohje: Moodlerooms-kurssialueelle kirjaudutaan osoitteessa www.distanssi.fi 

Ohjeita ilmoittautumiseen löydät sivulta  www.distanssi.fi kohdassa Ohjeet kurssialustalle ja kursseille rekisteröitymiseen.

cMOOCeissa valmentajina ovat mm. Humakin, Metropolia amk:n, Verken ja Koordinaatin henkilökuntaa (Markus, Päivi, Erja, Jussi, Suvi, Mika, Jaana jne.).

Tervetuloa opiskelemaan!

Lisätietoja: lehtori Markus Söderlund,  markus.soderlund(at)humak.fi , puh. 020 7621 304

23.4.15 klo 16-18 Pelit ja leikit, Distanssi ja Paikalla

Tervetuloa kuuntelemaan nuorisotyön menetelmien monista kasvoista!
Aika: 23.4.2015 klo 16.00-18.00
Paikka: Valkean talon auditorio (Ilkantie 4, 00400 Helsinki)
Ilmoittautuminen 23.4.15 klo 15.00 mennessä
Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Kuurojen liiton järjestämän Studia Generalia -luentosarjan 2. luennon aiheena on ”Nuorisotyön menetelmien monet kasvot”.
Tilaisuus tulkataan viittomakielellä.
Ohjelma:
 • klo 16.00-16.40 Pelien ja leikkien hyödyntäminen seikkailukasvatuksessa / Jussi Muittari (Humak)
  Pelit ja leikit ovat perinteisiä seikkailukasvatuksen menetelmiä. Ne toimivat jo yksinäänkin ryhmähengen kohottajana, mutta tehokkaimmillaan ne ovat osa laajempaa seikkailukasvatuksellista prosessia. Luennolla käsitellään pelien ja leikkien antamia mahdollisuuksia kasvatuksen välineenä sekä tarkastellaan turvallisuuden ja kokemisen tasoja leikeissä.
 • klo 16.40-17.20 MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vahvistajana – eli Distanssi-selvitys 1.8.–31.12.2014 / Päivi Timonen (Humak), Jussi Linkola (Metropolia AMK), Suvi Tuominen (Verke)
  ESR:n rahoittama hanke, jossa Metropolia Ammattikorkeakoulu, Humak ja Verke eli Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus selvittivät avoimen etäopetuksen kehittämistä verkossa tehtävän nuorisotyön ja nuorten parissa työtätekevien osaamisen lisäämiseksi.

  Hankkeessa selvitettiin erilaisten modernien etäoppimistapojen kuten MOOCien (Massive Open Online Course) mahdollisuuksia. Selvitystyössä painottuivat MOOCien sisällöllinen, pedagoginen ja tekninen näkökulma. Tulokset ovat näkyvillä muun muassa MOOCiin menevä nuorisotyö -mikrokirjassa, Etäoppimassa-verkkojulkaisussa, Distanssin-blogissa (http://distanssi.metropolia.fi) ja nyt Studia Generaliassa (SG).

 • klo 17.20-18.00 Paikalla! Nuorten ja nuorisotyön panos asuinalueen parantamiseen -hanke / Sari Höylä (Humak)
  Paikalla-hanke on Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka – kehittämisohjelman hanke siitä, kuinka nuorten osallisuutta tuetaan  asuinalueiden kehittämisessä. Osallistavia menetelmiä ja nuorten omaa asiantuntijuutta hyödynnetään yhdyskuntatyön kehittämisessä ja mallintamisessa nuorisotyöhön liittyvänä työmuotona.  Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa, ja se kestää vuoden 2015.
Rajoitetun paikkamäärän takia pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään 23.4.2015 klo 15 mennessä: https://www.lyyti.in/StudiaGeneralia2
Tervetuloa!

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015: Distanssi esillä 28.4.15

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015

Avoin tiede ja avoin koulutus?
Tieteiden talo, Helsinki 27.–28.4.2015

Ote tiistain 28.4.2015 ohjelmasta
klo 14.00 –14.30 Päivi Timonen, Humak ja Jussi Linkola, Metropolia amk: MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vahvistajana –kartoitus

Koko ohjelma:
http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015-2/