Maksuttomat Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit keväällä 2017 -tervetuloa oppimaan

Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit keväällä 2017

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak ja Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestävät keväällä 2017 kolme avointa ja maksutonta digitaalisen nuorisotyön verkkokurssia. Digitaalisen nuorisotyön kurssit järjestetään nyt toista kertaa. Edellisellä toteutuksella mukana oli satoja opiskelijoita. Kurssit ovat osa OKM:n rahoittamaa Distanssi – MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vakiinnuttajana –hanketta 2016-17.
Yhteistyökumppaneina toimivat nuorisotyön kehittämiskeskukset Verke ja Koordinaatti.

Distanssi cMOOCit 2017
Distanssi cMOOCit 2017

Maksuttomat Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit

Kurssien tavoitteena on kehittää nuorisoalalla työskentelevien tai opiskelevien digitaaliseen työotteeseen liittyvää osaamista ja lisätä valmiuksia digitaalisen nuorisotyön tekemiseen. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta tai tietämystä aihepiiristä. Opiskelu on enimmäkseen ryhmämuotoista ja vuorovaikutteista.

Kurssit ovat Massive Open Online Course –tyyppisiä eli cMOOC-kursseja (c =collaborative ).

Keväällä 2017 järjestetään kolme yhden opintopisteen (1 op = n. 27 h oppimista) kurssia, joista ensimmäinen alkaa 16.1.2017. Kurssit kestävät neljä viikkoa, ja työskentely tapahtuu kokonaan verkossa. Opiskelija voi valita 1-3 opintojaksoa.

Digitaalisen nuorisotyön kurssit keväällä 2017:

cMOOC 1: 16.1.-12.2.2017 Digitaalinen nuorisotyö 1: Johdanto

cMOOC 2: 13.3.-9.4.2017 Digitaalinen nuorisotyö 2: Osallisuus ja toimijuus

cMOOC3: 24.4.-21.5.2017 Digitaalinen nuorisotyö 3: Dialogisuus ja kohtaaminen
Ilmoittautuminen ja opiskelu tapahtuvat kurssialueella osoitteessa www.distanssi.fi . Ilmoittautuminen on avattu 5.12. ja päättyy yhtä viikkoa ennen ao. kurssin alkua.

Ensiksi: Rekisteröityminen käyttäjäksi

Voidaksesi osallistua Digitaalisen nuorisotyön perusteet -opintokokonaisuuteen täytyy sinun ensin rekisteröityä kurssialustalle. Sen jälkeen voit ilmoittautua haluamillesi cMOOC-kursseille.

Ohje: Moodlerooms-kurssialueelle kirjaudutaan osoitteessa www.distanssi.fi 

Ohjeita ilmoittautumiseen löydät sivulta  www.distanssi.fi kohdassa Ohjeet kurssialustalle ja kursseille rekisteröitymiseen.

cMOOCeissa valmentajina ovat mm. Humakin, Metropolia amk:n, Verken ja Koordinaatin henkilökuntaa (Markus, Päivi, Erja, Jussi, Suvi, Mika, Jaana jne.).

Tervetuloa opiskelemaan!

Lisätietoja: lehtori Markus Söderlund,  markus.soderlund(at)humak.fi , puh. 020 7621 304

Käytätkö oppitunnilla Gallery Walk menetelmää?

Tavoitteenani on esitellä yksi verkkopedagoginen menetelmä verkko-oppimissession luomiseksi reaaliaikaisessa webinaarissa – digimentelmiä siis.

Käytätkö oppitunnilla Gallery Walk menetelmää?

Muistelehan .. optimaaliset osallistujamäärät siinä Gallery Walk menetelmässä ovat: 3-3-3 (9), 4-4-4-4 (16), 5-5-5-5-5 (25) jne. Näyttelykävely pienryhmissä organisoidusti!

Menetelmän kulku eteni jokseenkin näin:

Pienryhmässä työstetään aihetta tai teemaa ensiksi, sitten jakaannutaan ryhmiin niin, että uudessa ryhmässä on yksi jokaisesta ensimmäiseen ryhmään kuuluneesta. Eli jokaisen ryhmän jäsenet jakaantuvat a-b-c -henkilöihin ja:

  • nyt sitten uuteen ryhmään 1A tulevat 1 a, 2 a ja 3 a henkilöt.
  • seuraavaan uuteen ryhmään 2B tulevat 1b, 2 b ja 3 b henkilöt.
  • seuraavaan uuteen ryhmään 3C tulevat 1c, 2 c ja 3 c henkilöt.
  • Jokaiselle löytyi siis uusi oma paikka ryhmässä, ja kaikissa uusissa ryhmissä on vain yksi ensimmäisessä ryhmässä ollut jäsen.

Sisältöä edistetään niin kauan, kunnes jokainen ryhmän jäsen on omassa ryhmässään esitellyt ryhmänsä tuotoksen ja tämä uusi ryhmä sitä yhteiskehittänyt. Joku tuotos olisi hyvä ohjeistaa ryhmälle tavoitteeksi tms. Tämä liittyy suoraan tehtävälle asetettuun oppimistavoitteeseen.

Oletko toteuttanut tämän Gallery Walkin reaaliaikaisessa webinaarissa?

Näin todellakin voit tehdä. Jaat webinaaritlassa osallistujat pienryhmiin (Katso jako-ohjeet yllä). Kaikki toimii kuten lähikontaktissa vaikka toteutus on reaaliaikaisesti verkossa.

Vanhassa AC:ssä piti tehdä tekninen säätö ja yksi ylimääräinen ryhmä, johon osallistujat välillä siirsi odottamaan vuoroa kunnes tilaa vapautui tms.

Collaborate Ultrassa voi osallistujia pyytää siirtymään ryhmään itse ja jakaantumisvaiheessa sama siirtyminen uuteen ryhmään.  Vetäjän vastuulla on tietysti teknisesti ohjeistaa tämä kokonaisuus ja vetäjä myös palauttaa välillä isoon ryhmään ryhmätilojen vaihdoshetkellä.

Gallery Walk menetelmä Webinaairssa
Gallery Walk esimerkki Collaboratessa

Kuvassa yllä on kuvakaappaus Collaboraten pienryhmätilasta yksi. Tässä Gallery Walk toteutetaan 9 hengen ryhmässä. Jokainen ryhmän jäsen voi siirtyä itse aina uuteen ryhmään.

Siirtyminen tapahtuu yksinkertaisesti klikkaamalla tietokoneen ruudulla hiirellä ryhmänsä ovesta sisällä (esimerkki on ympyröitynä vihreällä).

Vetäjä ajastaa ryhmätyöskentelyn ja pienryhmien vaihtojen välillä palataan esimerkiksi päähuoneeseen, jolloin voi myös antaa lisäohjeita koko ryhmälle tai varmistaa, että kaikki ovat ymmärtäneet tehtävän toteutuksen. Tätä toistetaan riittävän kauan.

Kerro omista kokemuksistasi, julkaisen niitä täällä… eli lähetä sähköpostia: etunimi.sukunimi@humak.fi (Päivi Timonen)

Näin siis toteutat verkkopedagogiikkaa webinaarissa!

Aikaisempia vinkkejä löytyy myös 2015 julkaistusta Opetusteknologiaoppaasta.