Maksuttomat Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit keväällä 2017 -tervetuloa oppimaan

Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit keväällä 2017

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak ja Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestävät keväällä 2017 kolme avointa ja maksutonta digitaalisen nuorisotyön verkkokurssia. Digitaalisen nuorisotyön kurssit järjestetään nyt toista kertaa. Edellisellä toteutuksella mukana oli satoja opiskelijoita. Kurssit ovat osa OKM:n rahoittamaa Distanssi – MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vakiinnuttajana –hanketta 2016-17.
Yhteistyökumppaneina toimivat nuorisotyön kehittämiskeskukset Verke ja Koordinaatti.

Distanssi cMOOCit 2017
Distanssi cMOOCit 2017

Maksuttomat Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit

Kurssien tavoitteena on kehittää nuorisoalalla työskentelevien tai opiskelevien digitaaliseen työotteeseen liittyvää osaamista ja lisätä valmiuksia digitaalisen nuorisotyön tekemiseen. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta tai tietämystä aihepiiristä. Opiskelu on enimmäkseen ryhmämuotoista ja vuorovaikutteista.

Kurssit ovat Massive Open Online Course –tyyppisiä eli cMOOC-kursseja (c =collaborative ).

Keväällä 2017 järjestetään kolme yhden opintopisteen (1 op = n. 27 h oppimista) kurssia, joista ensimmäinen alkaa 16.1.2017. Kurssit kestävät neljä viikkoa, ja työskentely tapahtuu kokonaan verkossa. Opiskelija voi valita 1-3 opintojaksoa.

Digitaalisen nuorisotyön kurssit keväällä 2017:

cMOOC 1: 16.1.-12.2.2017 Digitaalinen nuorisotyö 1: Johdanto

cMOOC 2: 13.3.-9.4.2017 Digitaalinen nuorisotyö 2: Osallisuus ja toimijuus

cMOOC3: 24.4.-21.5.2017 Digitaalinen nuorisotyö 3: Dialogisuus ja kohtaaminen
Ilmoittautuminen ja opiskelu tapahtuvat kurssialueella osoitteessa www.distanssi.fi . Ilmoittautuminen on avattu 5.12. ja päättyy yhtä viikkoa ennen ao. kurssin alkua.

Ensiksi: Rekisteröityminen käyttäjäksi

Voidaksesi osallistua Digitaalisen nuorisotyön perusteet -opintokokonaisuuteen täytyy sinun ensin rekisteröityä kurssialustalle. Sen jälkeen voit ilmoittautua haluamillesi cMOOC-kursseille.

Ohje: Moodlerooms-kurssialueelle kirjaudutaan osoitteessa www.distanssi.fi 

Ohjeita ilmoittautumiseen löydät sivulta  www.distanssi.fi kohdassa Ohjeet kurssialustalle ja kursseille rekisteröitymiseen.

cMOOCeissa valmentajina ovat mm. Humakin, Metropolia amk:n, Verken ja Koordinaatin henkilökuntaa (Markus, Päivi, Erja, Jussi, Suvi, Mika, Jaana jne.).

Tervetuloa opiskelemaan!

Lisätietoja: lehtori Markus Söderlund,  markus.soderlund(at)humak.fi , puh. 020 7621 304